NL
EN
terug naar home
30-11-2022 Intravacc launches phase I clinical trial of Avacc 10®, an intranasal subunit booster vaccine for SARS-CoV-2 23-11-2022 Pharming Group kondigt presentatie aan van nieuwe leniolisib-studiedata tijdens de ASH-jaarvergadering 2022 11-12-2020 Pharming meldt eerste patiënt in Amerikaanse trial voor de behandeling van COVID-19 met RUCONEST® 10-12-2020 Leidse studie toont dat genomische test MammaPrint bij borstkankerpatiënten van 70 jaar en ouder overbehandeling kan beperken 09-12-2020 Sanofi en Kiadis voldoen aan de mededingingsvoorwaarde met betrekking tot het openbare bod van Sanofi op Kiadis 21-01-2020 Pharming verkrijgt EMA-goedkeuring nieuwe fabriek en kan de RUCONEST®-productie nu verhogen 14-01-2020 Pharming maakt de plaatsing bekend van €125 miljoen aan senior ongedekte converteerbare obligaties met vervaldatum 2025 14-01-2020 Pharming maakt de lancering bekend van een aanbieding van circa €125 miljoen aan senior ongedekte converteerbare obligaties met vervaldatum 2025 07-01-2020 Polyganics Achieves CE Mark Certification for LIQOSEAL® 25-02-2019 Pharming meldt presentatie van studie met RUCONEST® tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de American Academy of Allergy, Astma & Immunology (AAAAI) 31-10-2017 BioGeneration Ventures Fund III reaches EUR 82 million in final close 23-10-2017 Pharming meldt voor het merendeel niet-contante uitoefening van warrants en conversie van converteerbare obligaties in aandelen 18-10-2017 BioGeneration Venture’s portfolio onderneming SurgVision gekocht door Bracco Imaging 03-10-2017 Dutch Mellon Medical secures € 6 million for market introduction of major innovation in surgical suture technology: single-handed suturing using the Switch® 02-10-2017 Pharming meldt positieve klinische studiedata met RUCONEST® bij kinderen 26-09-2017 Pharming en de internationale patiëntenkoepel HAEi maken partnership bekend met Inceptua Medicines Access voor wereldwijde toegang van HAE-patiënten tot RUCONEST® 26-07-2017 Pharming maakt publicatie profylactische data RUCONEST® in medisch tijdschrift The Lancet bekend 21-07-2017 Pharming rondt herfinanciering met lening van US$100 miljoen af tegen verbeterde voorwaarden 12-07-2017 MammaPrint® van Agendia aanbevolen in specifieke update van Amerikaanse ASCO borstkankerrichtlijn op basis van gegevens uit de belangrijke MINDACT-studie 06-07-2017 Agendia’s MammaPrint® aanbevolen in belangrijke 2017 update van Internationale St. Gallen Borstkanker Richtlijn 03-04-2017 EUR 12,8 miljoen nieuwe financiering voor biotechonderneming Cristal Therapeutics 14-03-2017 BioGeneration Ventures contributes to Cristal Therapeutics EUR 12.8 million Financing Round 13-02-2017 Europese Commissie breidt marketingvergunning RUCONEST® uit met zelfstandige toediening 08-12-2016 Pharming rondt transactie met Valeant over terugkoop van alle Noord-Amerikaanse rechten RUCONEST® af 07-12-2016 Cristal Therapeutics and iTeos Therapeutics announce strategic partnership for the development of immuno-oncology therapeutic candidates using Cristal’s CriPec® nanotech platform 07-12-2016 Polyganics announces Birmingham Hand Centre efficacy study of nerve conduit NEUROLAC® in finger surgery

MammaPrint® van Agendia aanbevolen in specifieke update van Amerikaanse ASCO borstkankerrichtlijn op basis van gegevens uit de belangrijke MINDACT-studie

 

AMSTERDAM en IRVINE, CA – 12 juli 2017 - Agendia, wereldwijd vooraanstaand op het gebied van personalized medicine en moleculaire kankerdiagnostiek, maakt bekend dat de American Society of Clinical Oncology (ASCO®) zijn herziene richtlijnen voor de behandeling van vroeg stadium borstkanker heeft gepubliceerd in de Journal of Clinical Oncology1. Deze specifieke update is geheel gewijd aan Agendia’s MammaPrint® 70-genentest voor het risico op terugkeer van borstkanker.

Aanleiding waren de uitkomsten van de gerandomiseerde, prospectieve, fase III MINDACT-studie (gepubliceerd in augustus 2016), die een verandering voor het inzetten van chemotherapie in de klinische praktijk teweeg brachten.2

In een belangrijke update ten opzichte van de 2016 richtlijnen, benoemt het ASCO-panel MammaPrint als de enige genexpressietest die nu kan worden overwogen bij het nemen van behandelbeslissingen bij vrouwen met een hoog risico op terugkeer van de kanker.

De Amerikaanse update geldt specifiek voor vrouwen met hormoongevoelige, HER2-negatieve borstkanker die lymfekliernegatief zijn dan wel een tot drie positieve lymfeklieren hebben. Voor deze patiënten wordt MammaPrint nu door de ASCO richtlijnen geadviseerd ter ondersteuning van de besluitvorming bij het afzien van adjuvante (postoperatieve) chemotherapie. De test biedt namelijk de mogelijkheid vast te stellen bij welke patiënten met een goede prognose chemotherapie van geringe toegevoegde waarde zal zijn.  

Dit is de eerste keer dat het Amerikaanse ASCO een genexpressietest aanbeveelt ter onderbouwing van de beslissing om af te zien van chemotherapie bij lymfeklierpositieve patiënten, die om die reden juist veelal standaard chemotherapie ontvangen. Daarbij wordt wel een opmerking geplaatst dat deze patiënten 'erop gewezen moet worden dat enig voordeel van chemotherapie niet kan worden uitgesloten, met name bij patiënten met meer dan één positieve lymfeklier'.

Dr. William Audeh, Chief Medical Officer bij Agendia zegt in reactie:

‘Dit is een belangrijke update van de ASCO-richtlijn en een erkenning van het klinisch nut van de MammaPrint-test, zoals aangetoond in de MINDACT-studie. MammaPrint is de enige genomische borstkankertest die is gevalideerd in een patiëntengroep met een echt klinisch hoog risico (luminaal B), en die artsen en hun patiënten voorziet van unieke genetische informatie die kan helpen bij het personaliseren van hun behandeling. Het ASCO-panel noemt beperking van overbehandeling als een belangrijke doelstelling en bevestigt het nut van MammaPrint hierbij.

'Dit is alweer de tweede richtlijnupdate in het voordeel van MammaPrint in drie weken tijd. Op basis van MINDACT wordt deze test nu door zowel de ASCO als het St. Gallen-panel omarmd voor zowel lymfekliernegatieve als lymfeklierpósitieve patiënten. En elk van de vier richtlijnen die tot dusver dit jaar een beoordeling van de gepubliceerde uitkomsten van deze unieke studie hebben meegenomen in hun aanbeveling, heeft de MammaPrint opgenomen, dan wel de bestaande aanbeveling uitgebreid,' aldus dr. Audeh.

Mark R. Straley, Chief Executive Officer van Agendia zegt:

‘Ik ben zeer verheugd over de aanbeveling van MammaPrint in deze update van de ASCO-richtlijnen. Hiermee kan een geheel nieuwe groep lymfeklierpositieve patiënten profiteren van genomische testen, zodat de complexe besluitvorming over hun behandeling niet uitsluitend op klinische factoren hoeft te berusten. Bij Agendia streven we ernaar de kwaliteit van leven van patiënten met vroeg stadium borstkanker te verbeteren. ASCO’s aanbeveling vormt een zwaarwegende factor die eraan bijdraagt dat meer en meer vrouwen kunnen gaan profiteren van de voordelen van MammaPrint.'

MammaPrint is op dit moment de enige geneexpressietest voor het bepalen van het risico op terugkeer van borstkanker die wordt gesteund door prospectief, gerandomiseerd bewijs van niveau 1A. Bovendien is MammaPrint ook de enige test in zijn soort die kan worden ingezet ter het voorkomen van overbehandeling met chemotherapie bij patiënten die zijn ingedeeld in een klinisch hoog risico groep.  Zoals de ASCO-richtlijnen vermelden: 'het tegengaan van overbehandeling bij patiënten met vroeg stadium borstkanker is een belangrijk doel. […] Een dergelijke beperking zal waarschijnlijk de grootste maatschappelijke en individuele impact hebben bij patiënten met hormoongevoelige borstkanker.'

Het ASCO-advies met betrekking tot het gebruik van biomarkers bij vroeg stadium borstkanker ondersteunt de stellingname van de onlangs gepubliceerde tweejaarlijkse update (versie 2017) van de St. Gallen International Breast Cancer Guidelines (internationale borstkankerrichtlijn), dat er 'geen rol voor genetisch testen is weggelegd bij klinisch-pathologische laag-risicogevallen'3.

In maart 2017 erkende zowel de Duitse gynaecologische oncologiegroep (AGO) als de European Group on Tumor Markers (EGTM) dat MammaPrint kan steunen op het hoogste klinische bewijsniveau. De toepassing van MammaPrint wordt ook aanbevolen in andere belangrijke oncologische praktijkrichtlijnen, o.a. van de European Society for Medical Oncology (ESMO), en in de nationale richtlijnen van diverse Europese landen.

U kunt The Use of Biomarkers to Guide Decisions on Adjuvant Systemic Therapy for Women with Early Stage Invasive Breast Cancer: American Society of Clinical Oncology Practice Guideline uit de Journal of Clinical Oncology hier raadplegen: http://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JCO.2017.74.0472

 

1  Krop I, Ismaila N, Andre F et al. Use of Biomarkers to Guide Decisions on Adjuvant Systemic Therapy for Women With Early-Stage Invasive Breast Cancer: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline Focused Update. DOI: 10.1200/JCO.2017.74.0472 Journal of Clinical Oncology - published online before print July 10, 2017

Cardoso F, van’t Veer LJ, Bogaerts J et al. 70-Gene Signature as an Aid to Treatment Decisions in Early-Stage Breast Cancer. N Engl J Med 2016; 375: 717-29.

Curigliano G, Burnstein H, Winer E et al. De-escalating and Escalating Treatments for Early Stage Breast Cancer: The St. Gallen International Expert Consensus Conference on the Primary Therapy of Early Breast Cancer 2017. Ann Oncol 2017 mdx308.


=== E I N D E   P E R S B E R I C H T ===
 

Over MINDACT
MINDACT staat voor Microarray INode-negative and 1 to 3 positive lymph node Disease may Avoid ChemoTherapy. MINDACT (EORTC 10041/BIG 3-04) is een onafhankelijke, prospectieve, gerandomiseerde fase III gecontroleerde klinische studie, die het klinisch nut onderzocht van MammaPrint, toegepast in samenhang met standaard klinisch/pathologische criteria, voor de selectie van patiënten die naar alle waarschijnlijkheid geen adjuvante chemotherapie nodig zouden hebben.

Van 2007 tot 2011 werden 6.693 net aan vroeg stadium borstkanker geopereerde vrouwen geïncludeerd in de studie in 112 medische centra in negen Europese landen. De uitkomsten van de studie werden in augustus 2016 gepubliceerd in het prestigieuze medische tijdschrift New England Journal of Medicine.

Over MammaPrint
MammaPrint is een diagnostische in-vitro-test uitgevoerd in een centraal laboratorium. Bij deze test wordt gebruikgemaakt van het genexpressieprofiel van weefselmonsters van borsttumoren om het risico te beoordelen op het ontstaan van uitzaaiingen. MammaPrint is goedgekeurd door de Amerikaanse FDA en heeft daarnaast een CE-markering die aangeeft dat de test voldoet aan de kwaliteitsstandaarden van de Europese Richtlijn medische hulpmiddelen voor in-vitro-diagnostiek, en waarmee gebruik van de test in de Europese Unie is goedgekeurd.  MammaPrint is bedoeld voor gebruik door artsen en is uitsluitend geïndiceerd als prognostische marker in combinatie met andere klinisch-pathologische factoren.  De test is niet bedoeld om de uitkomst van de ziekte te bepalen of om de respons van een afzonderlijke patiënt op een behandeling te suggereren of af te leiden.

Over Agendia
Agendia is een private vooraanstaande onderneming op het gebied van moleculaire diagnostiek gericht op de ontwikkeling en distributie van diagnostische producten op basis van genoomonderzoek met als doel artsen te ondersteunen bij hun complexe behandelingsbeslissingen.  De borstkankertests van Agendia werden ontwikkeld met gebruikmaking van objectieve genselectie door analyse van het volledige menselijke genoom.  Agendia biedt onder meer de MammaPrint®, een 70-genentest op het terugkeerrisico van borstkanker, en BluePrint®, een test voor moleculaire subtypering die meer en klinisch bruikbaarder inzicht biedt in de biologie van borstkanker.

Contactpersonen voor de media:

LifeSpring LifeSciences Communiction, Amsterdam

Léon Melens
Tel.: +31 (6) 538 16 427
E-mail: lmelens@lifespring.nl

 

 

 

Science Park 400 Matrix II Building 1098 XH Amsterdam +31 (0)653816427
lmelens@lifespring.nl

  • - Corporate Communications
  • - Healthcare PR
  • - Financial Communications
  • - Content Marketing
  • - Social Media and Online Communications