PRESS RELEASE

Pharming meldt voor het merendeel niet-contante uitoefening van warrants en conversie van converteerbare obligaties in aandelen

  • Netto resulteert dit in een afname van het fully diluted aandelenkapitaal met 8.212.468 aandelen
  • Het totaal aantal gewone aandelen uitgegeven door uitoefening van warrants en opties en conversie van obligaties sinds de laatste update op 10 augustus 2017, bedraagt 12.548.663
  • Nog resterende aandelen vertegenwoordigd door uitstaande warrants afgenomen met 20.320.993 aandelen, tot 30.489.893, hetgeen minder is dan 5,8% van het uitstaande aandelenkapitaal
  • De 8.212.468 aandelen teruggenomen door niet-contante uitoefening, vertegenwoordigen 1,5% van het uitstaande aandelenkapitaal, wat leidt tot een 1,5% lagere verwatering in de toekomst
  • Contante ontvangsten uit deze uitoefeningen bedragen €0,5 miljoen
  • Bedrag aan Gewone Converteerbare Obligaties 2021 is verder afgenomen van €11,6 miljoen tot €11,5 miljoen

 

Leiden, 23 oktober 2017: Pharming Group N.V. (“Pharming” of “de Onderneming”) (EURONEXT: PHARM) maakt bekend dat het sinds de publicatie van de update met betrekking tot de niet-contante  en overige warrant-uitoefeningen en conversie van obligaties van 10 augustus 2017, 12.548.663 nieuwe aandelen heeft uitgegeven aan houders van warrants die deze warrants hebben uitgeoefend, alsmede aan houders van de gewone converteerbare obligaties per 2021, die deze hebben geconverteerd in aandelen. Deze aandelen werden als volgt uitgegeven:

De nieuw uitgegeven aandelen vertegenwoordigen 2,42% van het uitgegeven aandelenkapitaal van de Onderneming op 10 augustus 2017 (de datum van de meest recente update van het uitgegeven aandelenkapitaal) en 2,37% van het vergrote aandelenkapitaal volgend op de uitgifte. Het gewijzigde uitgegeven aandelenkapitaal van de Onderneming bedraagt na de uitgifte 530.222.689 aandelen. De uitoefening heeft geresulteerd in een toename van het niet gecommitteerde deel in het maatschappelijk kapitaal met 8.212.468 aandelen tot 141.174.961 aandelen.

 

De samenstelling van het aantal uitstaande aandelen en rechten op aandelen, alsook het maatschappelijk  aandelenkapitaal op de datum van dit persbericht is als volgt: 

= = = E I N D E   P E R S B E R I C H T = = =

 

 

BELANGRIJKE INFORMATIE

Dit bericht is een vertaling van het originele Engelstalige persbericht. In geval van verschillen ten gevolge van vertaling of verschillen in interpretatie, geldt het originele Engelstalige persbericht als leidend.

 

Over Pharming Group N.V.

Pharming is een gespecialiseerde biofarmaceutische onderneming gericht op de ontwikkeling van innovatieve producten voor de veilige en effectieve behandeling van zeldzame aandoeningen en ziekten waarvoor nog geen therapieën voorhanden zijn.

 

Pharmings leidende medicijn RUCONEST® (conestat alfa) is een recombinant (DNA waarin een stukje menselijk DNA dat codeert voor het geneesmiddel, is ingelast) humane C1 esterase remmer, die is goedgekeurd voor de behandeling van patiënten met aanvallen van acuut erfelijk angio-oedeem in Europa, de Verenigde Staten, Israël en Zuid-Korea. In andere gebieden waar het nog geen marketingautorisatie heeft ontvangen is het medicijn beschikbaar op ‘named-patient’ basis via het Global Access Programme (GAP) van (HAEi) de internationale patiëntenorganisatie (het HAEi- GAP).

 

RUCONEST® wordt door Pharming zelf verkocht in Algerije, Andorra, Bahrein, België, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Jordanië, Koeweit, Libanon, Luxemburg, Marokko, Nederland, Oman, Oostenrijk, Portugal, Qatar, Syrië, Spanje, Zwitserland, Tunesië, Verenigde Arabische Emiraten, het Verenigd Koninkrijk, De Verenigde Staten van Amerika en Jemen.

RUCONEST® wordt gedistribueerd door Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (SS: SOBI) in de overige EU-landen en in Azerbeidzjan, Wit Rusland, Georgië, IJsland, Kazachstan, Liechtenstein, Noorwegen, Rusland, Servië en de Oekraïne.

RUCONEST® wordt in Argentinië, Colombia, Costa Rica, de Dominicaanse Republiek, Panama en Venezuela gedistribueerd door Cytobioteck.

RUCONEST® wordt in Zuid Korea gedistribueerd door HyupJin Corporation en in Israël door Megapharm.

 

Een fase II gerandomiseerde, dubbel blind placebo-gecontroleerde studie voor de preventieve behandeling van angio-oedeem aanvallen als gevolg van erfelijk angio-oedeem met RUCONEST® werd succesvol en met goede resultaten afgerond.

 

Een fase II klinische studie voor de behandeling van acute aanvallen van angio-oedeem ten gevolge van erfelijk angio-oedeem bij kinderen van 2-13 jaar met RUCONEST® werd succesvol en met goede resultaten afgerond. Bovendien wordt de toepassing van het medicijn onderzocht voor de behandeling van andere ziektebeelden.

 

Pharmings technologieplatform omvat een uniek, in overeenstemming met GMP-maatstaven, gevalideerd proces voor de productie van pure recombinant humane eiwitten. Het heeft aangetoond industriële hoeveelheden van kwalitatief hoogwaardige recombinant humane eiwitten te kunnen produceren op een meer economische en minder immunogene wijze dan de gangbare op cell-line gebaseerde methoden.

 

Momenteel worden targets voor een enzymvervangingstherapie voor de ziekten van Pompe en Fabry geoptimaliseerd. Verder bevinden andere kandidaat-medicijnen zich in een vroege fase van ontwikkeling. 

 

Pharming is een langdurig samenwerkingsverband aangegaan met de Shanghai Institute of Pharmaceutical Industry (“SIPI”), onderdeel van de Sinopharm Group (China), voor de gezamenlijke wereldwijde ontwikkeling van nieuwe medicijnen, te beginnen met een recombinant humane     Factor VIII voor de behandeling van hemofilie A. De preklinische ontwikkeling en productie zal volgens wereldwijde standaarden bij SIPI plaatsvinden. De klinische ontwikkeling zal gemeenschappelijk plaatsvinden, waarbij iedere partner de kosten voor de respectievelijke geografische gebieden voor haar rekening zal nemen.

 

Pharming verklaart dat Nederland ‘Lidstaat van Herkomst’ is overeenkomstig het geamendeerde artikel 5:25a lid 2 van de Wet op het Financieel Toezicht

Bezoek voor meer informatie de website van Pharming: www.pharming.com

 

Forward-looking statements

 

This press release of Pharming Group N.V. and its subsidiaries (“Pharming”, the “Company” or the “Group”) may contain forward-looking statements including without limitation those regarding Pharming’s financial projections, market expectations, developments, partnerships, plans, strategies and capital expenditures.

The Company cautions that such forward-looking statements may involve certain risks and uncertainties, and actual results may differ. Risks and uncertainties include without limitation the effect of competitive, political and economic factors, legal claims, the Company’s ability to protect intellectual property, fluctuations in exchange and interest rates, changes in taxation laws or rates, changes in legislation or accountancy practices and the Company’s ability to identify, develop and successfully commercialise new products, markets or technologies.

As a result, the Company’s actual performance, position and financial results and statements may differ materially from the plans, goals and expectations set forth in such forward-looking statements. The Company assumes no obligation to update any forward-looking statements or information, which should be taken as of their respective dates of issue, unless required by laws or regulations.

 

Contact
Pharming Group NV

Sijmen de Vries, CEO: T: +31 71 524 7400

Robin Wright, CFO : T: +31 71 524 7432

 

Lifespring Life Sciences Communication, Amsterdam

Leon Melens, Tel: +31 6 53 81 64 27

lmelens@lifespring.nl

 

  


Copyright © 2017 LifeSpring LifeSciences Communication, All rights reserved. 

 

Our address is: 
LifeSpring LifeSciences Communication
Science Park 400
1098 XH Amsterdam
Netherlands

 

www.lifespring.nlClick here to unsubscribe