Persbericht

 

Pharming Group wil drie niet-uitvoerende bestuurders voordragen voor benoeming in de raad van bestuur (Board of Directors)

 

Leiden, 23 maart 2021: Pharming Group N.V. (“Pharming” of “de Onderneming”) (Euronext Amsterdam: PHARM/Nasdaq: PHAR) maakt bekend voornemens te zijn Steven Baert, Leon Kruimer en Jabine van der Meijs voor te dragen als niet-uitvoerend bestuurders in de Raad van Bestuur (Board of Directors). Hun officiële benoemingen zullen worden bevestigd door de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Onderneming, die zal worden gehouden op 19 mei 2021. Tot dat moment zullen Steven Baert, Leon Kruimer en Jabine van der Meijs binnen de Board een rol als toehoorder vervullen. Steven, Leon en Jabine vervangen Juergen Ernst, die in november 2020 aftrad en Aad de Winter en Barrie Ward, die beiden conform de Nederlandse Corporate Governance Code niet herkozen kunnen worden vanwege de maximale ambtstermijn voor niet-uitvoerende bestuurders.

 

Paul Sekhri, Voorzitter van de Raad van Bestuur, zegt:

“We zijn zeer verheugd Steven Baert, Leon Kruimer en Jabine van der Meijs voor te kunnen dragen als niet-uitvoerend bestuurders in de Board of Directors. Hun uitgebreide mondiale ervaring in de financiële, strategische en organisatorische ontwikkeling binnen multinationale organisaties en verschillende bedrijfssectoren, zal de bestaande expertise en diversiteit van onze Raad van Bestuur verder aanvullen en versterken, juist op het moment dat Pharming haar ambitieuze groeistrategie verder gestalte geeft na de recente secundaire Nasdaq-notering in de VS."

 

Steven Baert

Steven Baert is Chief People Officer en lid van het Directiecomité van Novartis AG (SWX: NOVN) sinds 2014. Steven kwam in 2006 bij Novartis en bekleedde een aantal leidinggevende functies binnen het bedrijf, waaronder ‘Head of Human Resources, Global Functions, Switzerland’, Head of Human Resources voor opkomende groeimarkten, hoofd Human Resources, Verenigde Staten en Canada, en Global Head, Human Resources, Novartis Oncology. Voorafgaand aan zijn carrière bij Novartis bekleedde Steven senior HR-functies bij Bristol-Myers Squibb Co. en Unilever.

 

Steven behaalde een Master of Business Administration aan de Vlerick Business School in Gent, een Master in de Rechten van de Katholieke Universiteit Leuven en een Bachelor in de Rechten van de Katholieke Universiteit Brussel. Steven is ook lid van het bestuur van de WeSeeHope USA, een liefdadigheidsinstelling die zich richt op versterking van de empowerment van kinderen die in Afrika in armoede leven.

 

Leon Kruimer

Leon Kruimer heeft meer dan 30 jaar ervaring in corporate finance, planning en strategie, waaronder 20 jaar in senior executive posities bij private en beursgenoteerde biotechnologiebedrijven. Kruimer was van 1997 tot 2011 CFO van Crucell N.V. Vóór Crucell was hij Managing Director van Europe TIP Trailer, onderdeel van GE Capital. Hij was ook adviseur bij McKinsey & Co en auditor bij Price Waterhouse & Company, New York.

 

Leon is momenteel voorzitter van de raad van bestuur (Board of Directors) bij Swedish BioInvent International AB (BINV.ST). Daarnaast is hij bestuurslid van zowel Zealand Pharma A/S in Kopenhagen als het in Calgary gevestigde Oncolytics Inc (NASDAQ: ONCY). Hij is directeur van AI Global Investments (Nederland) PCC Ltd. en is lid van de investeringsadviesraad van Karmijn Kapitaal. Leon behaalde een Master of Business Administration van de Harvard Business School en is Certified Public Accountant in de staat New York.

 

Het is de bedoeling dat hij als financieel expert Aad de Winter opvolgt als voorzitter van de Audit Committee, onder voorbehoud van zijn benoeming tot niet-uitvoerend bestuurder.

 

Jabine van der Meijs

Jabine van der Meijs is sinds 2017 Executive Vice President & CFO van Royal Schiphol Group. Zij vervult deze functie tot eind maart van dit jaar. Daarvoor werkte Jabine 25 jaar voor de Royal Dutch Shell Group (ENXTAM: RDSA) in voornamelijk financiële managementposities, maar ook in HR- en strategiefuncties in Nederland, Schotland, Engeland, Brunei en Australië. In haar meest recente functie bij Shell was ze VP Finance Projects voor de divisie Projecten en Technologie van Shell.

 

Jabine is momenteel lid van de Raad van Commissarissen van Kendrion N.V. (ENXTAM: KENDR) waar zij fungeert als voorzitter van de Auditcommissie. Ze is lid van de Raad van Commissarissen van Koole Terminals Holding B.V., waar ze voorzitter is van de People & Remuneration Committee. Onlangs werd ze ook voorgedragen om als niet-uitvoerend bestuurder toe te treden tot de raad van bestuur van Grundfoss Holding, een private Deense onderneming.

 

Eerder was Jabine niet-uitvoerend bestuurder in verschillende raden van bestuur, waaronder Aeroports de Paris (Frankrijk) (ENXTPA: ADP) en Brisbane Airport Corporation (Australië). Jabine heeft een Master of Science (Pharmacy) en een Doctor of Pharmacy (PharmD) aan de Universiteit van Utrecht. Ze voltooide haar professionele accountantsopleiding in het Verenigd Koninkrijk bij het Chartered Institute of Management Accountants (ACMA).

 

=== E I N D E  P E R S B E R I C H T === 

BELANGRIJKE INFORMATIE

Dit bericht is een vertaling van het originele Engelstalige persbericht. In geval van verschillen ten gevolge van vertaling of verschillen in interpretatie, is het originele Engelstalige persbericht leidend.

 

Over Pharming Group N.V.

Pharming Group N.V. is een wereldwijd actief biofarmaceutisch bedrijf in de commerciële fase dat innovatieve eiwitvervangende therapieën en precisiegeneesmiddelen ontwikkelt voor de behandeling van zeldzame ziekten en onvervulde medische behoeften.

               

Ons belangrijkste compound betreft onze recombinante humane C1-esteraseremmer, of rhC1INH. C1INH is een natuurlijk voorkomend eiwit dat de complementcascade reguleert om zwelling in aangetaste weefsels te beheersen.

 

Ons hoofdproduct, RUCONEST®, is de eerste en enige plasmavrije rhC1INH-eiwitvervangingstherapie. Het is goedgekeurd voor de behandeling van acuut erfelijk angio-oedeem of HAE-aanvallen. We commercialiseren RUCONEST® in de Verenigde Staten, de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk via onze eigen verkoop- en marketingorganisatie, en de rest van de wereld via ons distributienetwerk.

 

Naast voor HAE ontwikkelen we rhC1INH voor nieuwe indicaties, waaronder pre-eclampsie en acuut nierfalen. We onderzoeken daarnaast de klinische werkzaamheid van rhC1INH bij de behandeling van ernstige longontsteking als gevolg van COVID-19-infecties.

 

Daarnaast onderzoeken we ons orale precisiegeneesmiddel, leniolisib (een fosfoïnositide 3-kinase-delta of PI3K-delta-remmer), voor de behandeling van geactiveerd PI3K-deltasyndroom, of APDS, in een fase 2/3 registratiestudie in de VS en Europa.

 

Bovendien maken we ook gebruik van onze transgene productietechnologie voor de ontwikkeling van de volgende generatie eiwitvervangende therapieën, met name voor de ziekte van Pompe, welk programma zich momenteel in de preklinische fase bevindt.

 

Ga voor meer informatie naar www.pharming.com

 

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen, onder meer met betrekking tot de timing en voortgang van de preklinische onderzoeken en klinische onderzoeken van Pharming met haar productkandidaten, de klinische en commerciële vooruitzichten van Pharming, het vermogen van Pharming om de uitdagingen van de COVID-19-pandemie voor het gedrag te overwinnen van haar activiteiten, en Pharmings verwachtingen met betrekking tot haar verwachte werkkapitaalvereisten en kasmiddelen, welke verklaringen onderhevig zijn aan een aantal risico's, onzekerheden en veronderstellingen, inclusief, maar niet beperkt tot de reikwijdte, voortgang en uitbreiding van Pharmings klinische onderzoeken en gevolgen voor de kosten daarvan; en klinische, wetenschappelijke, regelgevende en technische ontwikkelingen. In het licht van deze risico's en onzekerheden, en andere risico's en onzekerheden die worden beschreven in het jaarverslag 2019 van Pharming en het (niet gecontroleerde) verslag voor de negen maanden eindigend op 30 september 2020, is het mogelijk dat de gebeurtenissen en omstandigheden die in dergelijke toekomstgerichte verklaringen worden besproken, zich niet voordoen, en werkelijke resultaten kunnen wezenlijk en nadelig verschillen van de resultaten die daardoor worden verwacht of geïmpliceerd. Alle toekomstgerichte verklaringen gelden alleen op de datum van dit persbericht en zijn gebaseerd op informatie waarover Pharming beschikt op de datum van dit persbericht.

 

Voorwetenschap

Dit persbericht heeft betrekking op de openbaarmaking van informatie die kwalificeert, of mogelijk gekwalificeerd heeft, als voorwetenschap in de zin van artikel 7 (1) van de Europese Verordening Marktmisbruik.

 

Neem voor meer informatie contact op met:

 

Pharming Group, Leiden

Sijmen de Vries, CEO: T: +31 71 524 7400

Susanne Embleton, Investor Relations Manager:

T: +31 71 524 7400

E: investor@pharming.com

 

LifeSpring Life Sciences Communication, Amsterdam

Leon Melens

T: +31 6 53 81 64 27

E: pharming@lifespring.nl  


Copyright © 2015 - 2021 LifeSpring LifeSciences Communication, All rights reserved. 

 

Our address is: 
LifeSpring LifeSciences Communication
Science Park 400
1098 XH Amsterdam
Netherlands

 

www.lifespring.nlKlik hier om u uit te schrijven