Persbericht

Pharming gaat nieuwe downstream-productiefaciliteit voor RUCONEST®  bouwen op Pivot Park in Oss

Leiden, 19 november 2020: Pharming Group N.V. (Euronext Amsterdam: PHARM) maakt bekend dat het zich heeft gecommitteerd tot het bouwen van een nieuwe productiefaciliteit ter uitbreiding van de verwerkingscapaciteit van het hoofdproduct RUCONEST® (recombinant C1-esteraseremmer (rhC1INH)).

 

De zogeheten downstream-productie omvat de zuivering, filtratie en concentratie van het startmateriaal. De bouw start medio 2021 op het Pivot Park in Oss. Pivot Park is ook de locatie van BioConnection B.V., de fill & finish-partner van Pharming, waarin een minderheidsbelang wordt gehouden.

 

Op Pivot Park betrekt Pharming een nieuw, duurzaam gebouw van vijf bouwlagen met een totale vloeroppervlakte van circa 4.000 m². Het gebouw is specifiek voor Pharming ontworpen en is prominent gesitueerd op het terrein. Het is het eerste nieuwe gebouw op de campus en CEO Drees hoopt dat er nog veel meer zullen volgen. De komst van Pharming naar Pivot Park zorgt voor tenminste zo’n veertig nieuwe arbeidsplaatsen in Oss.

 

Sijmen de Vries, Chief Executive Officer van Pharming, zegt:

“Met een groeiende vraag naar RUCONEST® voor de behandeling van erfelijk angio-oedeem en een toenemende behoefte aan rhC1INH voor onze klinische onderzoeken bij nieuwe, grote indicaties, blijven we investeren in de uitbreiding van onze interne verwerkingscapaciteit als onderdeel van onze lange-termijn groeistrategie. We kijken uit naar de start van bouw van de nieuwe fabriek medio 2021."

 

Brigitte Drees, directeur van Pivot Park, zegt:

“Pharming is een aanwinst voor onze campus. Enerzijds omdat het bedrijf een gevestigde naam is in de farmaceutische industrie. Anderzijds omdat het openstaat voor open innovatie en kennisdeling, net als de ruim zestig bedrijven die hier al gevestigd zijn. Reken maar dat Pharming zich in onze community snel thuis zal voelen. Én dat we het bedrijf goed zullen faciliteren in zijn ontwikkeling.”

 

=== E I N D E   P E R S B E R I C H T ===

 

BELANGRIJKE INFORMATIE

Dit bericht vormt een inhoudelijke samenvatting/vertaling van het originele Engelstalige persbericht. In geval van verschillen ten gevolge van vertaling of verschillen in interpretatie, is het originele Engelstalige persbericht leidend.  

 

Over Pharming Group N.V.

Pharming Group N.V. is een wereldwijd actief biofarmaceutisch bedrijf in de commerciële fase dat innovatieve eiwitvervangende therapieën en precisiegeneesmiddelen ontwikkelt voor de behandeling van zeldzame ziekten en onvervulde medische behoeften.

 

Ons belangrijkste compound betreft onze recombinante humane C1-esteraseremmer, of rhC1INH. C1INH is een natuurlijk voorkomend eiwit dat de complementcascade reguleert om zwelling in aangetaste weefsels te beheersen.

 

Ons hoofdproduct, RUCONEST®, is de eerste en enige plasmavrije rhC1INH-eiwitvervangingstherapie. Het is goedgekeurd voor de behandeling van acuut erfelijk angio-oedeem of HAE-aanvallen. We commercialiseren RUCONEST® in de Verenigde Staten, de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk via onze eigen verkoop- en marketingorganisatie, en de rest van de wereld via ons distributienetwerk.

 

We ontwikkelen ook rhC1INH voor nieuwe indicaties, waaronder pre-eclampsie, acuut nierfalen en we onderzoeken ook de klinische werkzaamheid van rhC1INH in COVID-19.

 

Daarnaast onderzoeken we ons orale precisiegeneesmiddel, leniolisib (een fosfoïnositide 3-kinase-delta of PI3K-delta-remmer), voor de behandeling van geactiveerd PI3K-deltasyndroom, of APDS, in een fase 2/3 registratiestudie in de VS en Europa.

 

Bovendien maken we ook gebruik van onze transgene productietechnologie voor de ontwikkeling van de volgende generatie eiwitvervangende therapieën, met name voor de ziekte van Pompe, welk programma zich momenteel in de preklinische fase bevindt.

 

Ga voor meer informatie naar www.pharming.com

 

Over Pivot Park

Pivot Park campus werd in 2012 opgericht om bedrijven en kennisinstituten die zich richten op innovaties in de ontwikkeling van geneesmiddelen met elkaar te verbinden. Zowel startups als scale-ups vinden er alle kennis en middelen die ze nodig hebben om hun bedrijfsgroei te versnellen. Met ruim zestig bedrijven en dagelijks bijna zeshonderd professionals die bijdragen aan het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen, groeit Pivot Park momenteel uit tot dé hot-spot voor biotechnologische en farmaceutische innovatie in Europa.

 

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen, onder meer met betrekking tot de timing en voortgang van de preklinische onderzoeken en klinische onderzoeken van Pharming met haar productkandidaten, de klinische en commerciële vooruitzichten van Pharming, het vermogen van Pharming om de uitdagingen van de COVID-19-pandemie voor het gedrag te overwinnen van haar activiteiten, en Pharming's verwachtingen met betrekking tot haar verwachte werkkapitaalvereisten en kasmiddelen, welke verklaringen onderhevig zijn aan een aantal risico's, onzekerheden en veronderstellingen, inclusief, maar niet beperkt tot de reikwijdte, voortgang en uitbreiding van Pharming's klinische onderzoeken en gevolgen voor de kosten daarvan; en klinische, wetenschappelijke, regelgevende en technische ontwikkelingen. In het licht van deze risico's en onzekerheden, en andere risico's en onzekerheden die worden beschreven in het jaarverslag 2019 van Pharming en het verslag voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2020, is het mogelijk dat de gebeurtenissen en omstandigheden die in dergelijke toekomstgerichte verklaringen worden besproken, zich niet voordoen, en werkelijke resultaten kunnen wezenlijk en nadelig verschillen van de resultaten die daardoor worden verwacht of geïmpliceerd. Alle toekomstgerichte verklaringen gelden alleen op de datum van dit persbericht en zijn gebaseerd op informatie waarover Pharming beschikt op de datum van dit persbericht.

 

Voorwetenschap

Dit persbericht heeft betrekking op de openbaarmaking van informatie die kwalificeert, of mogelijk gekwalificeerd heeft, als voorwetenschap in de zin van artikel 7 (1) van de EU-verordening marktmisbruik.

 

Contacten

Pharming Group, Leiden, The Netherlands

Sijmen de Vries, CEO: T: +31 71 524 7400

Susanne Embleton, Investor Relations Manager: T: +31 71 524 7400 E: investor@pharming.com

 

LifeSpring Life Sciences Communication, Amsterdam

Leon Melens

T: +31 6 53 81 64 27 E: pharming@lifespring.nl

 

FTI Consulting, London

Victoria Foster Mitchell/Alex Shaw/Mary Whittow

T: +44 203 727 1000

 

Pivot Park, Oss

Charlotte Landesbergen, Marketing Communication Manager:

T: +31 (0)412 846 010 E: charlotte.landesbergen@pviotpark.com

  


Copyright © 2015 - 2020 LifeSpring LifeSciences Communication, All rights reserved. 

 

Our address is: 
LifeSpring LifeSciences Communication
Science Park 400
1098 XH Amsterdam
Netherlands

 

www.lifespring.nlClick here to unsubscribe