Persbericht

Pharming neemt alle aan Sobi gelicentieerde markten voor RUCONEST® terug

  • Pharming verkrijgt controle over commercialisatie van RUCONEST® in alle resterende 36 landen 

  • Pharming betaalt in totaal € 7,5 miljoen in twee tranches voor een soepele overgang van de huidige activiteit en de vroegtijdige beëindiging van de licentie 

  • De transactie draagt direct bij aan de winstgevendheid

Leiden, 30 december 2019: Pharming Group NV (Euronext Amsterdam: PHARM) maakt bekend dat het met het Zweedse Orphan Biovitrum AB (publ) ("Sobi") definitief is overeengekomen de commerciële rechten op Pharmings product RUCONEST® in alle resterende landen, waaronder alle resterende EU-markten, terug te nemen. Conform de overeenkomst wordt de licentie per 1 januari 2020 beëindigd in alle 36 landen, met een geplande soepele overdracht in de landen waar Sobi verkoopactiviteiten heeft. Pharming betaalt Sobi € 7,5 miljoen in twee tranches.

 

Na het strategische besluit om de Noord-Amerikaanse commerciële rechten voor RUCONEST® in december 2016 terug te kopen van licentiehouder Valeant Pharmaceuticals International (thans "Bausch Health"), wist Pharming de Amerikaanse omzet aanzienlijk te verhogen. Hoewel niet van dezelfde omvang als in de VS, mag een omzetgroei in de additionele 36 landen worden verwacht. De transactie zal onmiddellijk bijdragen aan de winstgevendheid.

 

RUCONEST® was in deze regio sinds 2010 uitgelicentieerd voor in totaal 60 verschillende landen en werd in een aantal daarvan voor het eerst op de markt gebracht. De commerciële rechten van 24 van de 60 landen werden in voorgaande jaren aan Pharming teruggegeven.

 

Teneinde ervoor zorg te dragen dat huidige RUCONEST®-patiënten hun therapie kunnen blijven ontvangen, zal Pharming met Sobi samenwerken om alle contracten voor distributie en andere diensten zo snel mogelijk te vervangen en bestaande goedkeuringen voor vergoeding waar mogelijk overgedragen te krijgen. Hoewel Pharming vanaf 1 januari 2020 verantwoordelijk is voor alle distributie van RUCONEST® in de 36 teruggenomen markten, kan het enige tijd duren voordat alle activiteiten en de volledige controle zijn overgedragen. Er zullen geen medewerkers tussen de twee ondernemingen worden uitgewisseld.

 

Sijmen de Vries, Chief Executive Officer van, zegt:

“Onze strategische beslissing om de commerciële rechten voor RUCONEST® van Sobi terug te nemen bouwt voort op het commerciële succes van het product in de VS en betekent dat we nu commerciële rechten hebben op ons belangrijkste product voor de behandeling van erfelijk angio-oedeem in alle landen, behalve een aantal in Latijns-Amerika en in Israël en Zuid-Korea. De transactie stelt ons in staat om verdere groei van RUCONEST® te stimuleren en zal onmiddellijk bijdragen aan de winstgevendheid. Bovendien zullen we onze bestaande commerciële infrastructuur in Europa uitbreiden voor de ondersteuning van de verwachte lancering van toekomstige nieuwe producten uit onze pijplijn, inclusief het recent ingelicentieerde laat-stadium kandidaatmedicijn leniolisib voor de behandeling van APDS.”

 

Conform de voorwaarden van de overeenkomst betaalt Pharming in totaal € 7,5 miljoen in twee tranches. Het grootste deel vooraf, met een laatste betaling zodra alle overgangsactiviteiten voltooid dan wel onderweg zijn. Er komen geen verdere toekomstige betalingen onder deze overeenkomst .

 

 

=== E I N D E  P E R S B E R I C H T === 

 

BELANGRIJKE INFORMATIE

Dit bericht is een vertaling van het originele Engelstalige persbericht. In geval van verschillen ten gevolge van vertaling of verschillen in interpretatie, is het originele Engelstalige persbericht leidend. 

 

Over Pharming Group N.V.

Pharming is een gespecialiseerde farmaceutische onderneming die innovatieve producten ontwikkelt voor de veilige, effectieve behandeling van zeldzame ziekten en onvervulde medische behoeften. Pharmings leidende product, RUCONEST® (conestat alfa), is een recombinante menselijke C1-esteraseremmer die is goedgekeurd voor de behandeling van acute erfelijke angio-oedeem ("HAE") -aanvallen bij patiënten in Europa, de VS, Israël en Zuid-Korea. Het product is beschikbaar op naam-patiëntbasis in andere gebieden waar het nog geen marktvergunning heeft verkregen.

 

RUCONEST® wordt gedistribueerd door Pharming in Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika. Pharming bezit commercialiseringsrechten in Algerije, Andorra, Bahrein, België, Ierland, Jordanië, Koeweit, Libanon, Marokko, Oman, Portugal, Qatar, Syrië, Spanje, Zwitserland, Tunesië, Verenigde Arabische Emiraten en Jemen. In sommige van deze landen vindt distributie plaats in samenwerking met het HAEi Global Access Program (GAP). Vanaf 1 januari 2020 zal RUCONEST® ook door Pharming worden gedistribueerd in de andere EU-landen, evenals Servië en Noorwegen en Pharming zal handelsrechten hebben in Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Georgië, IJsland, Kazachstan, Liechtenstein, Rusland, Servië en Oekraïne en de overige landen in het Midden-Oosten. Vóór 1 januari 2020 waren deze gebieden in licentie gegeven aan Sobi Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (SS: Sobi).

 

RUCONEST® wordt gedistribueerd in Argentinië, Colombia, Costa Rica, de Dominicaanse Republiek, Panama en Venezuela door Cytobioteck, in Zuid-Korea door HyupJin Corporation en in Israël door Kamada.

 

RUCONEST® wordt ook onderzocht op goedkeuring voor de behandeling van HAE bij jonge kinderen (2-13 jaar oud) en geëvalueerd op verschillende aanvullende indicaties.

 

Het technologieplatform van Pharming omvat een uniek, GMP-conform, gevalideerd proces voor de productie van pure recombinante menselijke eiwitten dat heeft bewezen in staat te zijn industriële hoeveelheden hoogwaardige recombinante menselijke eiwitten op een meer economische en minder immunogenetische manier te produceren in vergelijking met de huidige cellijngebaseerde methoden. Leads voor enzymvervangingstherapie ("EVT") voor de ziekten van Pompe en Fabry worden op dit moment geoptimaliseerd, terwijl aanvullende programma's waarbij EVT niet betrokken is, momenteel ook in een vroeg stadium worden onderzocht.

 

Pharming heeft een langdurig partnerschap met het China State Institute of Pharmaceutical Industry ("CSIPI"), een Sinopharm-bedrijf, voor gezamenlijke wereldwijde ontwikkeling van nieuwe producten, te beginnen met recombinante humane factor VIII voor de behandeling van hemofilie A. Preklinische ontwikkeling en productie zal plaatsvinden volgens wereldwijde standaarden bij CSIPI en worden gefinancierd door CSIPI. Klinische ontwikkeling wordt gedeeld tussen de partners, waarbij elke partner de kosten voor zijn grondgebied draagt in het kader van het partnerschap.

 

Aanvullende informatie is beschikbaar op de Pharming-website: www.pharming.com

 

Toekomstgerichte verklaringen 

Dit persbericht van Pharming Group NV en haar dochterondernemingen ("Pharming", de "Onderneming" of de "Groep") kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, waaronder, maar niet beperkt tot die met betrekking tot Pharming's financiële projecties, marktverwachtingen, ontwikkelingen, partnerschappen, plannen, strategieën en kapitaaluitgaven.

 

De Onderneming waarschuwt dat dergelijke vooruitblikkende verklaringen bepaalde risico's en onzekerheden kunnen inhouden en dat de werkelijke resultaten kunnen verschillen. Risico's en onzekerheden omvatten, zonder beperking, het effect van concurrerende, politieke en economische factoren, juridische claims, het vermogen van het bedrijf om intellectueel eigendom te beschermen, schommelingen in wisselkoersen en rentetarieven, wijzigingen in belastingwetten of -tarieven, wijzigingen in wetgeving of boekhoudpraktijken en het vermogen om nieuwe producten, markten of technologieën te identificeren, ontwikkelen en met succes te commercialiseren.

 

Dientengevolge kunnen de werkelijke prestaties, positie en financiële resultaten en verklaringen van de Onderneming wezenlijk verschillen van de plannen, doelstellingen en verwachtingen die zijn uiteengezet in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. De Onderneming neemt geen verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen of informatie bij te werken, die moeten worden genomen vanaf de respectieve uitgiftedata, tenzij vereist door wet- of regelgeving.

 

Voor vragen van de media: 

Pharming Group N.V.

Sijmen de Vries, CEO, Tel: +31 71 524 7400

Robin Wright, CFO: T: +31 71 524 7432

 

LifeSpring Life Sciences Communication, Amsterdam

Leon Melens

T: +31 6 53 81 64 27

E: lmelens@lifespring.nl

 

FTI Consulting, Londen, VK

Victoria Foster Mitchell

T: +44 203 727 1136

  


Copyright © 2016 - 2019 LifeSpring LifeSciences Communication, All rights reserved. 

 

Our address is: 
LifeSpring LifeSciences Communication
Science Park 400
1098 XH Amsterdam
Netherlands

 

www.lifespring.nlClick here to unsubscribe